Programmet tar ikke opp nye studenter

Hvorfor velge dette programmet?

Kjemiske prosesser er i dag en viktig del av produksjonen i en rekke industrier. I tillegg til å sikre kvaliteten av produkter gjennom kontroll og analyser, er planlegging av selve produksjonsprosessen en del av arbeidshverdagen til mange kjemiingeniører.

Innhold i studiet

Y-veien er et spesialtilpasset studieopplegg for deg med yrkesutdanning. Som student gjennom Y-veien begynner du med et sommerkurs i matematikk og fysikk som starter i juni. Sommerkurset går på fulltid over 6 uker. Deretter begynner du bachelorstudiet med ekstra undervisning i realfag og norsk første studieår.

Gjennom dette studiet får du kunnskap om ulike kjemifag (generell kjemi, organisk kjemi, fysikalsk kjemi, analytisk kjemi og kjemiteknikk). Du får grunnleggende kunnskap om matematikk, statistikk, fysikk og relevante samfunns- og økonomifag og hvordan disse kan integreres i kjemiingeniørens fagområde.

I prosesskjemi lærer du om ulike kjemiske teknikker og prosesstrinn, materialer, regulering og styring, og energiutnyttelse. Du får kompetanse i å utvikle bedre produkter og prosesser gjennom å analysere og kontrollere et produkt helt frem til det ferdigstilles.

I analytisk kjemi får du kunnskap om ulike metoder både for rutineanalyser av kjente stoffer, og hvordan vi kan identifisere forbindelser innen forskning og utvikling.

Bilde av ingeniørstudenter

Studiemiljø

Vi tilbyr deg et godt studiemiljø, med god kontakt mellom lærere og studenter. Mye av tiden vil du tilbringe med oppgaver og spennende eksperimenter på laboratoriet. Den tette dialogen vi har med næringslivet i regionen sikrer at du får ta del i spennende og lærerike samarbeidsprosjekter i industrien.

Studiet gir deg kompetanse i realfag og kjemifag, og ut fra interesser og karriereønske kan du spesialisere deg underveis. Den avsluttende bacheloroppgaven gjøres i samarbeid med industri og næringsliv og åpner for spennende jobber eller videre masterstudier.

Studentene presenterer sine bachelorprosjekter på stands under EXPO. Dette er en stor, årlig utstilling ved Avdeling for ingeniørfag som er åpen for publikum. Les mer om EXPO her.

Har du generell studiekompetanse, men mangler særkravene i realfag? Les mer om Bachelorstudium i ingeniørfag - kjemi, TRESS her.