Jobb og videre studier (2020–2025)

Grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7 kvalifiserer deg til å bli lærer i grunnskolen. Utdanningen har fokus på 1.-7. trinn i barneskolen, men du kan undervise i hele grunnskolen med denne utdanningen.

En femårig grunnskolelærerutdanning gir deg flere karriereveier utover å arbeide som lærer i grunnskolen. Flere lærere går etter en tid over i lederstillinger og andre stillinger som finnes i skolen. Eksempler på slike stillinger er lærerspesialist, rådgiver, sosiallærer, inspektør og rektor i skolen. Andre går over i ulike stillinger i kommunale tjenester rettet mot skolen, som PP-tjeneste, veiledningsteam og i kommuneadministrasjonen. Som lærer har du også mulighet til å gjøre oppdrag eller arbeide for skoleverket på regionalt og nasjonalt nivå, som for eksempel i Utdanningsrektoratet.

En mastergrad gir generelt mange muligheter. Du kan søke om opptak på relevante doktorgradsstudier og forske på skole, utdanning og fag, alt etter hva som er relevant for masterfaget du har. Du kan fortsette å arbeide i skoleverket med doktorgrad, eller søke på stillinger innenfor høyere utdanning. Fullført doktorgrad gir også mulighet til å gå videre til et professorløp.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 28. sep. 2020 03:51:33