Studieopphold i utlandet (2020–2025)

Det er tilrettelagt for utveksling i 6. semester.

Studenter kan velge fag på 30 studiepoeng som tilsvarer fagpulje 3 ved HiØ: KRLE eller kunst og håndverk eller profesjonsrettet pedagogikk for de som velger dette som masterfordypning. Studenten kan også velge andre skolefag som f.eks. musikk, eller skolerelevante fag/profesjonsrettet pedagogikk. Dersom obligatorisk, veiledet praksis som er lagt til 6. semester ikke lar seg gjennomføre under utvekslingsoppholdet, kan praksis tas etter hjemkomst. Utvekslingssemesteret skal faglig forhåndsgodkjennes av studieleder.

Høgskolen i Østfold har en rekke samarbeidsavtaler med høyskoler og universiteter i utlandet som tilbyr skolefag og skolerelevante fag for grunnskolelærerstudenter, bl.a.:

  • Cardinal Stritch University, USA

  • Göteborgs Universitet, Sverige

  • Pacific Lutheran University, USA

  • Queensland University of Technology, Australia

  • Pädagogische Hochschule Heidelberg, Tyskland

  • University College Nordjylland, Danmark

På høgskolens nettsider for internasjonalisering vil man finne mer detaljert informasjon om institusjoner i utlandet som høgskolen har utvekslingsavtaler med. Studenter som er interessert i et utvekslingssemester i utlandet, kontakter internasjonal koordinator ved Avdeling for lærerutdanning eller Internasjonalt kontor.

Høgskolen har en samarbeidsavtale med OsloMet. Denne åpner for utveksling hos dem i 6. semester ved at studenter kan velge fag som HiØ pr. i dag ikke tilbys som del av den 5-årige grunnskolelærerutdanningen. Se studieplan for OsloMet for valgmuligheter.

Praksisopplæring i utlandet, inntil 5 uker
I tillegg til studentutveksling av ett semesters varighet, har en gruppe studenter mulighet til inntil 5 uker veiledet praksis knyttet til ulike skolefag ved grunnskoler i Malawi i 4. semester. Dette er et samarbeidsprosjekt med en av våre praksisskoler, Kjølberg skole i Fredrikstad kommune og District Office of Education i Lilongwe, Malawi. Studenter som ønsker praksisopphold i utlandet, kontakter internasjonal koordinator ved Avdeling for lærerutdanning.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 13. aug. 2020 03:55:16