Studieopphold i utlandet (2019–2024)

Det er tilrettelagt for utveksling i 6. semester.

Studenter kan velge fag på 30 studiepoeng som tilsvarer fagpulje 3 ved HiØ: KRLE eller kunst og håndverk eller profesjonsrettet pedagogikk for de som velger dette som masterfordypning. Studenten kan også velge andre skolefag som f.eks. musikk, eller skolerelevante fag/profesjonsrettet pedagogikk. Dersom obligatorisk, veiledet praksis som er lagt til 6. semester ikke lar seg gjennomføre under utvekslingsoppholdet, kan praksis tas etter hjemkomst. Utvekslingssemesteret skal faglig forhåndsgodkjennes av studieleder.

Høgskolen i Østfold har en rekke samarbeidsavtaler med høyskoler og universiteter i utlandet som tilbyr skolefag og skolerelevante fag for grunnskolelærerstudenter, bl.a.:

  • Cardinal Stritch University, USA
  • Göteborgs Universitet, Sverige
  • Pacific Lutheran University, USA
  • Queensland University of Technology, Australia
  • Pädagogische Hochschule Heidelberg, Tyskland
  • University College Nordjylland, Danmark

På høgskolens nettsider for internasjonalisering vil man finne mer detaljert informasjon om institusjoner i utlandet som høgskolen har utvekslingsavtaler med. Studenter som er interessert i et utvekslingssemester i utlandet, kontakter internasjonal koordinator ved Avdeling for lærerutdanning eller Internasjonalt kontor.

Praksisopplæring i utlandet, inntil 5 uker
I tillegg til studentutveksling av ett semesters varighet, har en gruppe studenter mulighet til inntil 5 uker veiledet praksis knyttet til ulike skolefag ved grunnskoler i Malawi i 4. semester. Dette er et samarbeidsprosjekt med en av våre praksisskoler, Kjølberg skole i Fredrikstad kommune og District Office of Education i Lilongwe, Malawi. Studenter som ønsker praksisopphold i utlandet, kontakter internasjonal koordinator ved Avdeling for lærerutdanning.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 22. nov. 2019 13:42:25