Masterstudium i fremmedspråk i skolen (120 studiepoeng) (2018–2022)

Fakta om programmet

Studiepoeng:
120
Studiets varighet:
4 år
Studiestart:
Høst 2018
Undervisningsspråk:
Se den enkelte emnebeskrivelse
Studiested:
Høgskolen i Østfold. Nettbasert studium med tilbud om samlinger i Norge (Halden) og Sverige (Göteborg).
Åpner for søking:
1. februar
Ordinær søknadsfrist:
1. mars
Semesteravgift:
NOK 600

Ta steget, bli lektor!

Med en master i fremmedspråk i skolen vil du ha solid kompetanse til å undervise i engelsk, fransk eller tysk, og samtidig få en internasjonal profil på din utdanning. 

Det du lærer i denne masterutdanningen går rett inn i skolehverdagen slik at du umiddelbart kan bruke kompetansen du tilegner deg i klasserommet.

Det er et nettstudium som tas på 4 år. Det er også mulig å gjennomføre studiet på heltid over 2 år. Dette avtales eventuelt etter tilbud om opptak til studiet.

I tillegg til nettundervisning tilbys det også en samling ved starten av hvert semester. Undervisningen skjer på målspråket via læringsplattformer. Du får god individuell oppfølging fra lærerne, og læringsprosessen skjer også i samarbeid med dine medstudenter. Emnene omfatter blant annet kommunikasjon, formfokus i undervisningen og interkulturell læring. Videre vil du lære om bruk av litteratur i undervisningen og forberede deg på masteroppgaven med metode- og prosjektarbeid. Du vil fordype deg i språklig variasjon, elevspråk og barne- og ungdomslitteratur. De siste semestrene i studiet skriver du en masteroppgave om et selvvalgt tema.

Studiet er et samarbeid mellom Göteborgs universitet, Linnéuniversitetet og Høgskolen i Østfold. Vi gjør oppmerksom på at svensk lov sier at studenter som ikke er EU/EØS-borgere MÅ betale studieavgift. Det betyr at studenter som ikke er EU/EØS-borgere må betale studieavgift for de svenske emnene som inngår i programmet - se mer informasjon hos Linnéuniversitetet.

Kontakt

Programledelse
Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag,
Studieleder Sverre Vesterhus og programkoordinatorene førsteamanuensis Eva Lambertsson Björk (engelsk), professor Guri Barstad (fransk) og professor Kåre Sofjeld (tysk); alle ved Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag