Masterstudium i organisasjon og ledelse (120 studiepoeng)

Fakta om programmet

Studiepoeng:
120
Studiets varighet:
4 år
Studiestart:
Høst 2022
Undervisningsspråk:
Norsk, men deler av undervisningen kan foregå på engelsk.
Studiested:
Samlingsbasert, Halden. Noe av undervisningen kan være digital.
Åpner for søking:
1. februar
Ordinær søknadsfrist:
1. mars
Semesteravgift:
NOK 800

Har du ambisjoner om å utvikle din organisasjonsforståelse og dine lederferdigheter?

Masterstudiet i organisasjon og ledelse ved Høgskolen i Østfold er erfaringsbasert og rekrutterer studenter fra ulike yrker, bransjer og sektorer i samfunnet. Et samlingsbasert deltidsstudium gir deg mulighet til å kombinere jobb med en lederutdanning, der du kan tilegne deg et solid faglig fundament som styrker dine forutsetninger for å lykkes, enten det er som leder eller medarbeider.

Studiet er bygd opp på en måte som gjør at du og dine medstudenters erfaringer fra arbeidslivet utgjør en viktig ressurs i læringen. Det er derfor en fordel om du har noe ledererfaring forut for studiet, enten denne erfaringen er fra privat eller offentlig sektor. Undervisningen presenterer teorier og metoder på måter som gjør at du kan anvende dem i møtet med utfordringer i egen arbeidshverdag. 

Studenthistorier

  • Sigrun Peymann er tidligere student på Masterstudium i organisasjon og ledelse ved Høgskolen i Østfold Masterprogrammet har gitt meg et stort utbytte 24. jan. 2022

    Sigrun Peymann tok Masterstudium i organisasjon og ledelse ved Høgskolen i Østfold. Det ga henne svært verdifull kompetanse i jobben som avdelingssykepleier og leder ved to spesialavdelinger på Stovnerskoghjemmet.

Kontakt

Studieveileder: Karin H. Anker Rasch

Telefon: +47 69608138

E-post: studier@hiof.no

Studieprogramansvarlig

Fakultet for helse, velferd og organisasjon.
Førsteamanuensis Jan Moren (koordinator), undervisningsleder Lena Tolfsen