Masterstudium i organisasjon og ledelse (120 studiepoeng)

Fakta om programmet

Studiepoeng:
120
Studiets varighet:
4 år
Studiestart:
Høst 2021
Undervisningsspråk:
Norsk, men deler av undervisningen kan foregå på engelsk.
Studiested:
Samlingsbasert, Halden. Noe av undervisningen kan være digital.
Åpner for søking:
1. februar
Ordinær søknadsfrist:
1. mars
Semesteravgift:
NOK 600

Dette er en tverrfaglig master og passer for deg med ambisjoner om å utvikle organisasjonsforståelse og lederferdigheter. Du kan ha bakgrunn fra både privat og offentlig sektor.

Dette masterstudiet gir deg anledning til å kombinere jobb med en lederutdanning slik at du får et faglig fundament som vil styrke dine forutsetninger for å lykkes som leder og medarbeider.

I studiet vil erfaringene du og dine medstudenter har fra arbeidslivet være en viktig ressurs. Gjennom det store mangfoldet av bransjer og yrker som er representert, vil dere ha mye å tilføre hverandre. Teorier og metoder presenteres slik at du kan anvende dem til å løse utfordringer du møter i din egen arbeidshverdag. 

Studiet er organisert som deltidsstudium og egner seg derfor godt for deg som er i jobb.

Samlingsdatoer studieåret 2021/2022

Kontakt

Studieveileder: Karin H. Anker Rasch

Telefon: +47 69608138

E-post: studier@hiof.no

Studieprogramansvarlig
Fakultet for helse, velferd og organisasjon,
Førsteamanuensis Jan Moren, undervisningsleder Lena Tolfsen