Opptak

Du søker opptak til studiet lokalt gjennom høgskolens SøknadsWeb. 
Velg kategori Lokalt vinteropptak fra listen.

Studiekode: 224.1899

Når skal du søke

Søkerportalen åpner: 1. september

Søknadsfrist: 1. oktober

Opptakskrav


Generell studiekompetanse eller realkompetanse

Hvordan søker du