Jobb og videre studier (2020–2021)

Det er behov for denne kompetansen i den kommunale helse- og omsorgstjenesten, i spesialisttjenesten, i NAV, i annen offentlig forvaltning og andre deler av helse- og sosialtjenesten, privat eller offentlig.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 3. aug. 2020 03:56:29