Jobb og videre studier (2021–2022)

Det er behov for denne kompetansen i den kommunale helse- og omsorgstjenesten, i spesialisttjenesten, i NAV, i annen offentlig forvaltning og andre deler av helse- og sosialtjenesten, privat eller offentlig.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 21. okt. 2021 03:12:38