Programmet tar ikke opp nye studenter

Jobb og videre studier (2018–2019)

Det er behov for denne kompetansen i den kommunale helse- og sosialtjenesten, i spesialisttjenesten, NAV og andre deler av helse- og sosialtjenesten, privat eller offentlig.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 14. nov. 2019 07:36:02