Helserett og saksbehandling, videreutdanning (30 studiepoeng) fleksibel modell

Fakta om programmet

Studiepoeng:
30
Studiets varighet:
1 år
Studiestart:
Høst 2021
Undervisningsspråk:
Norsk
Studiested:
Nettbasert, deltid.
Åpner for søking:
15. april
Ordinær søknadsfrist:
31. mai
Semesteravgift:
NOK 600
Studieavgift:
NOK 34 000

Har du behov av å styrke eller oppdatere grunnprinsippene for saksbehandling i helse- og sosialtjenesten?

Ønsker du å melde din interesse for studiet før søknadsperioden er i gang? Fyll ut skjemaet "Registrer din interesse", så sender vi deg en påminnelse når studiet åpner for innsøking.

Registrer din interesse

Helserett og saksbehandling er et skreddersydd studium for deg som ønsker tverrfaglig og tverrsektoriell kompetanse og som arbeider innen helsesektoren eller i NAV. Gjennom dette studiet utvikler du kunnskaper og ferdigheter som er nødvendige for å treffe rettssikre vedtak i helse- og sosialsektoren. Du får solid faglig bakgrunn innen juridisk metode, forvaltningsrett og generell kunnskap om rettigheter brukere/pasienter har.

Det legges opp til at studiet skal være praktisk innrettet slik at det juridiske stoffet er gjenkjennbart i din hverdag. Videre legges det stor vekt på at du som student utvikler ferdigheter som gjør deg i stand til å vurdere juridiske spørsmål på egen hånd. Studieformene som benyttes skal også bidra til økt kunnskap om hverandres kompetanse og til å utvikle gode samarbeidsrelasjoner på tvers av yrkesgruppene.

Studiet er nå helt nettbasert. Studentene vil i hovedsak kommunisere med hverandre og lærestedet via en nettplattform. Det betyr at du kan kombinere jobb og studier.

Kontakt

Studieveileder: Carina Holm

Telefon: +47 696 08 868

E-post: videre@hiof.no

Studieprogramansvarlig
HiØ VIDERE,
Undervisningsleder Hege Simensen. Fagansvarlig Lasse Johnsen og Hege Simensen.