Programmet tar ikke opp nye studenter

Opptak

Bachelorutdanning eller tilsvarende utdanning med minst 180 studiepoeng innenfor helse- og sosialfag,
og minst ett års relevant arbeidserfaring.

 eller

Annen relevant bachelor eller tilsvarende utdanning med minst 180 studiepoeng,
og minst ett års relevant arbeidserfaring.