Opptak

Du søker opptak til studiet lokalt gjennom høgskolens SøknadsWeb. 

Studiekode: 224.5042

Når skal du søke

Søkerportalen åpner: 15. april

Søknadsfrist: 31. mai

Opptakskrav

Bachelor eller tilsvarende gradsutdanning på minimum 180 studiepoeng,

og minimum ett års relevant arbeidserfaring innen helse- og sosialsektoren etter fullført utdanning.

Hvordan søker du