Programmet tar ikke opp nye studenter

Opptak

Generell studiekompetanse eller realkompetanse,
og autorisasjon som ambulansearbeider,
og kompetansebevis for utrykningskjøretøy,
og minimum to års relevant arbeidserfaring etter autorisasjon.