Programmet tar ikke opp nye studenter

Paramedic (60 studiepoeng)

Fakta om programmet

Studiepoeng:
60
Studiets varighet:
2 år
Studiestart:
Ikke opptak 2019
Undervisningsspråk:
Norsk
Studiested:
Fredrikstad
Semesteravgift:
NOK 600

Paramedic utdanningen representerer en etterspurt kompetanseplattform for ambulansepersonell.

Betegnelsen paramedics brukes om ambulanse- og redningspersonell som er spesialtrenet til avansert, livreddende førstehjelp utenfor sykehus.

Paramedic utdanning er et deltidsstudium over fire semestre, med samlinger på høgskolen, selvstudium mellom samlingene og hospitering/praksis - for faglært ambulansepersonell.
Målet med studiet er å utdanne studenter som er tilført spesialiserte kunnskaper innen yrket for å kunne ha en utøvelse som er i samsvar med helselovgivingens krav til yrkesutøvelse og fagets kunnskaper og verdier.

Studiet er et eksternfinansiert oppdragsstudium, med Sykehuset Østfold Helseforetak (SØ HF) som oppdragsgiver, og gjennomføres i et samarbeid mellom Høgskolen i Østfold/HiØ VIDERE og SØ HF.

Studiet omfatter fagområdene akuttmedisin, traumatologi, ambulanseoperativt arbeid, etikk, jus og kommunikasjon.

Målgruppe for studiet er ambulansepersonell som vil øke sin kompetanse for arbeid i ambulansetjenesten.

 

Lovpålagt personlig avgift til studentsamskipnaden (SiØ) p.t. NOK 370 pr. semester og materialavgift p.t. NOK 220 per semester påløper, samt frivillig avgift til "Studentenes og Akademikernes Internasjonale hjelpefond" på 10 NOK. Totalt 600 NOK.

Alle studenter skal levere politiattest innen studiestart for å kunne avvikle praksis. Politiattesten må ikke være eldre enn 3 måneder. Mer om politiattest her. 

For mer informasjon: www.hiof.no/videre

For nåværende studenter

Kontakt

Studieprogramansvarlig
HiØ VIDERE