Programmet tar ikke opp nye studenter

Jobb og videre studier (2015–2016)

Etter å ha bestått Familieterapi og systemisk praksis 1 kan man søke opptak til studiet Familieterapi og systemisk praksis 2, for ytterligere kompetanse.

Videreutdanningen gir gode yrkesmuligheter innen barnevernsektoren, familievernkontor, sosialsektor, helsesektor og andre sektorer som arbeider med mennesker og systemisk praksis.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 23. jan. 2020 22:58:03