Programmet tar ikke opp nye studenter

Jobb og videre studier (Høst 2020)

Motiverende intervju er en ettertraktet arbeidsmetode innen attføringsbedrifter, arbeidsmarkedsbedrifter, NAV og andre yrker der en driver med veiledning og miljøterapi.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 30. nov. 2020 03:35:28