Programmet tar ikke opp nye studenter

Motiverende intervju (MI) (10 studiepoeng)

Fakta om programmet

Studiepoeng:
10
Studiets varighet:
½ år
Studiestart:
Ikke opptak 2020
Undervisningsspråk:
Norsk.
Studiested:
Høgskolen i Østfold, Fredrikstad.
Semesteravgift:
NOK 600

Ønsker du å lære om metoden motiverende intervju? 

Motiverende intervju (MI) er en klientsentrert, veilederstyrt samtalestil.
MI har til hensikt å avdekke motivasjon for endring og påvirke atferdsendring gjennom en systematisk utforskning av grunner for endring, bearbeiding av ambivalens, stimulering av beslutningstaking og styrking av tiltro til egen mestringsevne. 

Den støtter seg til Prochaska og DiClementes (Barth, Børtveit, & Prescott, 2013/19) tanker om at atferdsendring forløper gjennom faser.

MI som samtaleteknikk er en samtaleteknikk som bygger motivasjon og kan øke sannsynligheten for forandring i atferd som er relevant for enkeltpersoners situasjon, livsstil og helse.
MI kan tilpasses til personer med kognitiv funksjonsnedsettelse, og slike tilpasninger er en del av studiet.

Kontakt

Carina Holm

Telefon: +4769608868

E-post: carina.holm@hiof.no

Studieprogramansvarlig
HiØ VIDERE,
Avdeling for helse og velferd, studieleder Lars Rune Halvorsen. Fagansvarlig Jon Løkke.