Motiverende intervju (MI) (10 studiepoeng)

Fakta om programmet

Studiepoeng:
10
Studiets varighet:
½ år
Studiestart:
Høst 2021
Undervisningsspråk:
Norsk.
Studiested:
Høgskolen i Østfold, Fr.stad, deltid.
Åpner for søking:
15. april
Ordinær søknadsfrist:
31. mai
Semesteravgift:
NOK 600
Studieavgift:
NOK 19 700

Ønsker du å lære om metoden motiverende intervju?

Motiverende intervju (MI) er en klientsentrert, veilederstyrt samtalestil.
MI har til hensikt å avdekke motivasjon for endring og påvirke atferdsendring gjennom en systematisk utforskning av grunner for endring, bearbeiding av ambivalens, stimulering av beslutningstaking og styrking av tiltro til egen mestringsevne. 

MI støtter seg til Prochaska og DiClementes (Barth, Børtveit, & Prescott, 2013/19) tanker om at atferdsendring forløper gjennom faser.

MI som samtaleteknikk er en samtaleteknikk som bygger motivasjon og kan øke sannsynligheten for forandring i atferd som er relevant for enkeltpersoners situasjon, livsstil og helse. MI kan tilpasses til personer med kognitiv funksjonsnedsettelse, og slike tilpasninger er en del av studiet.

Ønsker du å melde din interesse for studiet før søknadsperioden er i gang? Fyll ut skjemaet "Registrer din interesse", så sender vi deg en påminnelse når studiet åpner for innsøking.

Registrer din interesse

Se introduksjonsfilm med fagansvarlig Jon Løkke:

Kontakt

Studieveileder: Carina Holm

Telefon: +47 696 08 868

E-post: videre@hiof.no

Studieprogramansvarlig
HiØ VIDERE.
Avdeling for helse og velferd, undervisningsleder Terje Grøndahl. Fagansvarlig Jon Løkke.