Programmet tar ikke opp nye studenter

Hva lærer du? (Vår 2017)

Studiets læringsutbytte

Kunnskap
Studenten har

  • grunnleggende kunnskap i tema taksering, pristeori, økonomiske begrep, etikk og aktuelle retningslinjer innen fagområdene
  • kunnskap om normer og regler for takseringsarbeid
Ferdigheter
Studenten kan
  • enkel markedsanalyse med bakgrunn i blant annet SWOT
  • beherske de fire forskjellige økonomiske metodene for verdisetting

Generell kompetanse
Studenten kan

  • forsikringsvilkår, takseringsjus og økonomiske modeller i forbindelse med etisk forsvarlig taksering
Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 24. okt. 2019 04:40:07