Programmet tar ikke opp nye studenter

Studieopphold i utlandet (Vår 2017)

Pensumlitteratur vil være av internasjonal karakter, både engelsk og nordiske språk.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 22. aug. 2019 19:56:17