Engelsk 2: 5.-10. trinn. Kompetanse for kvalitet (30 studiepoeng)

Fakta om programmet

Studiepoeng:
30
Studiets varighet:
1 år
Studiestart:
Høst 2021
Undervisningsspråk:
Engelsk
Studiested:
Halden/delvis nettbasert, deltid.
Åpner for søking:
4. mai
Ordinær søknadsfrist:
10. mai
Semesteravgift:
NOK 600

Er du lærer i grunnskolen og ønsker å styrke din kompetanse i engelskfaget ytterligere?

Studieprogram Engelsk 2: 5.-10. trinn er et skreddersydd studium for deg som underviser i engelsk på 5.-10. trinn i grunnskolen, og som har 30 studiepoeng i engelsk eller tilsvarende utdanning. Studiet er praktisk innrettet og profesjonsrettet. Din egen undervisningserfaring og undervisningskompetanse er utgangspunktet for å tilegne og videreutvikle kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse som er nødvendige for å bli en dyktig lærer i engelsk. Etter endt studium vil du ha utviklet ferdigheter som gjør deg i stand til å legge til rette for en helhetlig opplæring i engelsk og å skape et språkstimulerende læringsmiljø hvor den enkelte elevs læring og utvikling ivaretas.

Studiet bygger på studieprogram Engelsk 1: 5.-10. trinn (lenke) og tilbys på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet (Udir), innenfor den nasjonale satsningen Kompetanse for kvalitet. Direktoratet har etablert en finansieringsmodell som gir deg som lærer, mulighet til å kombinere jobb og utdanning. I perioden 1. februar – 1.mars kan du søke Utdanningsdirektoratet om støtte til videreutdanning. Søker som får tildelt støtte, må deretter søke om opptak til studieplass ved Høgskolen i Østfold. Les mer om satsningen på Udir sine nettsider (lenke).

Kontakt

Studieveileder: Miriam Henriksen

Telefon: +47 696 08 093

E-post: videre@hiof.no

Studieprogramansvarlig
HiØ VIDERE,
Studieleder Berit Grønn og fagansvarlig Astrid Kure