Programmet tar ikke opp nye studenter

Opptak

Generell studiekompetanse eller realkompetanse, og

  • bestått minimum 30 studiepoeng i Konsekvenspedagogikk 1, eller
  • bestått Grunduddannelse i Konsekvenspædagogik fra TAMU