Programmet tar ikke opp nye studenter

Konsekvenspedagogikk 2 (30 studiepoeng)

Fakta om programmet

Studiepoeng:
30
Studiets varighet:
1 år
Studiestart:
Ikke opptak 2018
Undervisningsspråk:
Norsk
Studiested:
Høgskolen i Østfold, Halden, samlingsbasert.
Semesteravgift:
NOK 600
Studieavgift:
NOK 31 900

Ikke opptak i år.

Konsekvenspedagogikk 2 bygger på Konsekvenspedagogikk 1 og er ment som en fordypning i en pedagogikk som endrer seg i takt med samfunnsutviklingen. Studiet er unikt i nordisk sammenheng.

Studiet passer for pedagogisk arbeid med barn, unge voksne og eldre og gir en egnet bakgrunn for arbeid i barnehager, skoler, institusjoner, arbeidsmarkedsbedrifter, fengselsvesen og forebyggende tiltak. 

Tilretteleggingen av studiet skal bestå av ulike metoder som samarbeidslæring, foredrag, gruppediskusjoner og individuelt arbeid. Oppgaver og besvarelser kan skrives på norsk, svensk eller dansk.

Etter gjennomført studium skal du blant annet ha fordypet innsikt i pedagogikkens filosofiske grunnlag og helhetlige tilnærming til sosial læring, sett i relasjon til andre pedagogiske teorier og pedagogisk tradisjon for øvrig.

En vesentlig del av studiet er nettbasert og høgskolens læringsplattform benyttes; på denne måten gis informasjon, arbeidsoppgaver leveres inn, tilbakemeldinger gis og diskusjonsfora vil være tilgengelig. 

Studiet består av 4 helgesamlinger, to hvert semester. Første samling gjennomføres ved høgskolens lokaler i Halden. Alternativ lokalisering kan også forekomme. 

Mer informasjon om studiested

Halden, eventuelt andre steder sett ut fra studentenes geografiske forankring / delvis nettbasert.  

Dette er et betalingsstudium. 
For studieåret 2017-2018 betales studieavgift etter følgende sats:

NOK 31 900,- totalt  
NOK 15 950,- per semester

I tillegg kommer avgift til studentsamskipnaden (SiØ) p.t. 370 NOK pr. semester, materialavgift p.t. 220 NOK pr. semester, samt frivillig avgift til «Studentenes og Akademikernes Internasjonale hjelpefond» på 10 NOK. Totalt 600 NOK pr semester.

Det tas forbehold om tilstrekkelig antall studenter for at studiet kan settes i gang.

For mer informasjon: www.hiof.no/videre

For nåværende studenter

Kontakt

Studieprogramansvarlig
HiØ VIDERE,
Alf Rolin, studieleder, Avdeling for lærerutdanning