Konsekvenspedagogikk 1 - Sosial handlingskompetanse (30 studiepoeng)

Fakta om programmet

Studiepoeng:
30
Studiets varighet:
1 år
Studiestart:
Høst 2021
Undervisningsspråk:
Norsk
Studiested:
Fr. stad, evt. andre steder/delvis nettbasert, deltid.
Åpner for søking:
15. april
Ordinær søknadsfrist:
31. mai
Semesteravgift:
NOK 600
Studieavgift:
NOK 34 000

Konsekvenspedagogikken betrakter mennesket som tenkende, villende og handlende. Friheten til å handle og handlingens konsekvenser sees som  grunnleggende for all sosial læring.

Ønsker du å melde din interesse for studiet før søknadsperioden er i gang? Fyll ut skjemaet "Registrer din interesse", så sender vi deg en påminnelse når studiet åpner for innsøking.

Registrer din interesse

Konsekvenspedagogikk bygger på praktisk humanisme og eksistensialistisk filosofi, der mennesket betraktes som tenkende, villende og handlende. Friheten til å handle og forpliktelsen til å bære konsekvensene av handlingene betraktes som grunnleggende elementer i all læring. Begrepet sosial handlingskompetanse er et gjennomgående tema i studiet. Dette handler om å lære å velge mellom formålstjenlige handlingsalternativer i samspill og samarbeid med andre. Det legges vekt på kritisk og etisk refleksjon og bevisstgjøring av egne holdninger i møte med praksisfeltet.

Utdanningen passer for arbeid i barnehage, grunnskole og videregående skole, men gir også egnet bakgrunn for arbeid i andre opplæringsarenaer, arbeidsmarkedsbedrifter, fengselsvesen og forebyggende tiltak.

Studiet strekker seg over to semestre og er organisert i form av fire fysiske helgesamlinger fra fredag til søndag (to helgesamlinger per semester), samt to webinar. Studiet omfatter også en obligatorisk praksisutplassering med et omfang på til sammen en arbeidsuke, som skal gjennomføres ved en virksomhet som benytter konsekvenspedagogikk. Studiets organisering gjør det mulig å kombinere jobb med studier.

Alle studenter/kursdeltakere skal levere politiattest innen studiestart for å kunne avvikle praksis. Politiattesten må ikke være eldre enn 3 måneder, jf. forskrift om opptak til høyere utdanning, kapittel 6.

 

Kontakt

Studieveileder: Ahmet Emini

Telefon: +47 696 08 095

E-post: videre@hiof.no

Studieprogramansvarlig
HiØ VIDERE.
Studieleder,Alf Rolin Fagansvarlig Tor Freyr