Jobb og videre studier (2020–2021)

Etter gjennomført og bestått Konsekvenspedagogikk 1- sosial handlingskompetanse (30 studiepoeng), kan du søke om opptak til Konsekvenspedagogikk 2 (30 studiepoeng) ved Høgskolen i Østfold.

Konsekvenspedagogikk 1- sosial handlingskompetanse vil kunne inngå i en bachelorgrad med pedagogikk i fagkretsen. I yrkessammenheng vil studiet være relevant i yrker som har med utvikling og opplæring av barn og unge å gjøre.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 12. aug. 2020 04:02:36