Programmet tar ikke opp nye studenter

Jobb og videre studier (2018–2019)

De som ønsker å utdanne seg videre etter Konsekvenspedagogikk 2, kan blant annet søke opptak på en mastergradsutdanning innenfor pedagogiske fag, for eksempel masterstudiet i spesialpedagogikk ved Høgskolen i Østfold dersom du fyller gjeldende opptakskrav.

Det er gode yrkesmuligheter innenfor skole og opplæring, og i institusjoner for ungdom og unge voksne.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 21. okt. 2021 03:14:59