Programmet tar ikke opp nye studenter

Hva lærer du? (2013–2014)

Studiets læringsutbytte

Kunnskapar:

Studenten

  • har kunnskap om barn si skriftspråklege utvikling
  • har kjennskap til teoriar om lesing og leseopplæring
  • har innsikt i korleis ein kan møte utfordringar og utnytte moglegheiter ved leseopplæring i ein fleirkulturell skole
  • har kunnskap om ulike teksttypar og lesing som læringsstrategi

Ferdigheiter:

Studenten

  • kan organisere og drive tilpassa leseopplæring på alle trinn etter fagleg grunngitte prinsipp
  • kan vurdere og reflektere kring kartlegging og ulike prøver i lesing og nytte resultatet av dei til fagleg utvikling for elevane
  • kan drive systematisk arbeid med lesing som læringsstrategi i ulike fag

Generell kompetanse:

Studenten

  • kan vurdere eigen praksis og grunngi vurderingane
Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 19. jan. 2022 03:12:18