Programmet tar ikke opp nye studenter

Jobb og videre studier (2013–2014)

Lesing er eit satsingsområde i skolen i dag, og lærarar med vidareutdanning i lesing vil vere ettertrakta.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 4. aug. 2020 03:56:53