Programmet tar ikke opp nye studenter

Hva lærer du? (2013–2014)

Studiets læringsutbytte

KUNNSKAP
Studenten har grunnleggende kunnskap

- om læring og læreprosesser
- om sammenhenger mellom lærerens ledelse av læringsarbeid, utvikling av et godt læringsmiljø og et inkluderende læringsfellesskap
- om tilpasset opplæring og spesialundervisning

FERDIGHETER
Studenten
- kan forklare relasjoner mellom faglig innhold, arbeidsmåter og vurdering
- kan legge til rette for læring og vurdering for læring i et elevfellesskap
- kan forskjellen på tilpasset opplæring og spesialundervisning

GENERELL KOMPETANSE
Studenten
- kan forstå sammenhenger mellom relevant teori og muligheter i pedagogisk praksis

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 19. jan. 2022 03:12:20