Veilederutdanning for praksislærere i barnehagen (30 studiepoeng)

Fakta om programmet

Studiepoeng:
30
Studiets varighet:
1 år
Studiestart:
Høst 2020
Undervisningsspråk:
Norsk
Studiested:
Høgskolen i Østfold, samlingsbasert, studiested Halden.
Åpner for søking:
8. mai
Ordinær søknadsfrist:
14. mai
Semesteravgift:
NOK 600

Hvordan opplevde du starten på yrkeskarrieren din? Vil du selv være med å bidra til at nyutdannede barnehagelærere får en faglig solid og trygg start på arbeidsplassen din?

Veilederutdanning for praksislærere i barnehagen er rettet mot pedagoger som har en praksislærerfunksjon for barnehagelærerstudenter og/eller veilederfunksjon for nytilsatte, nyutdannede barnehagelærere. Studiet har en praktisk tilnærming som skal gi deg faglig grunnlag som du kan bruke i veiledningssituasjoner i barnehagen. Gjennom studiet skal du utvikle forståelse for læringsprosesser, ulike tilnærminger til veiledning, kritiske analyser og etiske utfordringer i veiledningsprosesser.

Videreutdanningen tilbys på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet, innenfor den nasjonale satsningen Kompetanse for fremtidens barnehage. Utdanningsdirektoratet har etablert en finansieringsmodell som gir mulighet til å kombinere jobb og utdanning. Fra 1. februar kan du søke Utdanningsdirektoratet om støtte (i form av tilretteleggingsmidler) til å ta videreutdanning. Søknadsfrist er 1. mars 2019. Søker som får tildelt støtte til videreutdanning, må deretter søke om opptak til studieplass ved Høgskolen i Østfold. Du kan lese mer om satsningen på Utdanningsdirektoratets nettsider www.udir.no/videreutdanning-bhg.

Kontakt

Marianne Pedersen

Telefon: +47 696 08 894

E-post: videre@hiof.no

Studieprogramansvarlig
HiØ VIDERE,
Avdeling for lærerutdanning. Studieleder Alf Rolin Programansvarlig Ann Sofi Larsen