Programmet tar ikke opp nye studenter

Hvorfor velge dette programmet?

Skolen må lære elevene å forstå det digitale samfunnet og dets muligheter og utfordringer. Programmering gir eleven muligheten til å beherske datamaskinen og uttrykke seg kreativt med digitale medier.