Programmet tar ikke opp nye studenter

Interessebasert kroppsøving (15 studiepoeng)

Fakta om programmet

Studiepoeng:
15
Studiets varighet:
½ år
Studiestart:
Høst 2018
Undervisningsspråk:
Norsk
Studiested:
Høgskolen i Østfold, studiested Halden
Åpner for søking:
26. mars
Ordinær søknadsfrist:
15. mai
Semesteravgift:
NOK 600

Er du lærer i kroppsøving? Ønsker du å styrke dine faglige ferdigheter innen interessebasert kroppsøving?

Studiet er et videreutdanningstilbud på deltid for lærere som er ansatt i Østfoldskolen og som underviser / skal undervise i kroppsøving i grunnskolen og videregående skole.

Studiet er profesjonsrettet og praksisnært, og bygger på lærerens undervisningserfaring og undervisningskompetanse. Målet for studiet er å videreutdanne lærere med god kunnskap og gode ferdigheter innen interessebasert kroppsøving. Læreren kan bli en ressursperson knyttet til kroppsøving ved sin arbeidsplass. Studiet inkluderer forskningsbasert undervisning, hvor studenten kan integreres i forelesernes FoU-arbeid.

Interessebasert kroppsøving (15 studiepoeng) går over et semester og består av et emne. Et samlingsbasert studium med tre fysiske samlinger à to dager i løpet av semesteret. Samlingene vil inneholde varierte arbeidsformer; praktisk arbeid på ulike arenaer ute og inne, refleksjon, oppgaver, dialog, tilbakemelding, veiledning, erfaringsdeling og kunnskapsdeling. Læringsplattformen Canvas benyttes til informasjon, fagstoff, oppgaver og innleveringer.

Studiet har bakgrunn i RØRE-prosjektet. Prosjekt RØRE har hovedfokus rettet inn mot grunnleggende forutsetninger for læring, og hvordan bra mat og nok mosjon og søvn kan bidra til bedre fysisk og psykisk helse og bedre læring.

For nåværende studenter

Kontakt

Studieprogramansvarlig
HiØ VIDERE,
Alf Rolin, studieleder, Avdeling for lærerutdanning