Kristendom, religion, livssyn og etikk 1: 1.-10. trinn. Kompetanse for kvalitet (30 studiepoeng)

Fakta om programmet

Studiepoeng:
30
Studiets varighet:
1 år
Studiestart:
Høst 2021
Undervisningsspråk:
Norsk
Studiested:
Nettbasert studium, deltid.
Åpner for søking:
4. mai
Ordinær søknadsfrist:
10. mai
Semesteravgift:
600

Er du lærer i grunnskolen og ønsker å utvikle din kompetanse i KRLE-faget?

Økt kompetanse i KRLE gir større forståelse for ulike livssynsretninger. Kunnskap bidrar til økt toleranse og bærekraft. Dette er i tråd med et arbeids- og samfunnsliv som i større grad bærer preg av kulturell- og religiøs mangfold.

Studiet er profesjonsrettet og praksisnært og vil trekke veksler på lærernes egen undervisningserfaring og undervisningskompetanse. Studiet er lagt opp slik at det er i tett dialog med den nye læreplanen i KRLE. Studiet er 100% nettbasert – du trenger derfor ikke komme til oss, vi kommer til deg!

Videreutdanningen tilbys på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet (Udir), innenfor den nasjonale satsningen Kompetanse for kvalitet. Direktoratet har etablert en finansieringsmodell som gir deg som lærer, mulighet til å kombinere jobb og utdanning. I perioden 1. februar – 1.mars kan du søke Utdanningsdirektoratet om støtte til videreutdanning. Søker som får tildelt støtte, må deretter søke om opptak til studieplass ved Høgskolen i Østfold. Les mer om satsningen på Udir sine nettsider (lenke).

Kontakt

Studieveileder: Antonella Serrano

Telefon: +47 696 08 096

E-post: videre@hiof.no

Studieprogramansvarlig
HiØ VIDERE,
Studieleder: Alf Rolin. Førsteamanuensis: Espen Schjetne. Førsteamanuensis: Andrew Thomas. Høgskolelektor: Håkon Naasen Tandberg.