Kristendom, religion, livssyn og etikk 1: 1.-10. trinn. Kompetanse for kvalitet (30 studiepoeng)

Fakta om programmet

Studiepoeng:
30
Studiets varighet:
1 år
Studiestart:
Høst 2020
Undervisningsspråk:
Norsk
Studiested:
Nettbasert studium
Åpner for søking:
8. mai
Ordinær søknadsfrist:
14. mai
Semesteravgift:
600

Studiet er rettet mot lærere i grunnskolen og gir grunnleggende kompetanse for å undervise i KRLE. Økt kompetanse i KRLE gir større forståelse for ulike livssynsretninger. Kunnskap bidrar til økt toleranse og bærekraft. Dette er i tråd med et arbeids- og samfunnsliv som i større grad bærer preg av kulturell- og religiøs mangfold.

Studiet er profesjonsrettet og praksisnært og vil trekke veksler på lærernes egen undervisningserfaring og undervisningskompetanse. Studiet er lagt opp slik at det er i tett dialog med den nye læreplanen i KRLE.

Videreutdanningen tilbys på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet, innenfor den nasjonale satsningen Kompetanse for kvalitet. Utdanningsdirektoratet har etablert en finansieringsmodell som gir mulighet til å kombinere jobb og utdanning. Fra 1. februar kan du søke Utdanningsdirektoratet om støtte til å ta videreutdanning. Søknadsfrist er 1. mars 2020. Søker som får tildelt støtte til videreutdanning, må deretter søke om opptak til studieplass ved Høgskolen i Østfold. Du kan lese mer om satsningen på Utdanningsdirektoratets nettsider www.udir.no/videreutdanning

Kontakt

Studieprogramansvarlig
HiØ VIDERE,
Studieleder Alf Rolin Førsteamanuensis Espen Schjetne Førsteamanuensis Andrew Thomas Høgskolelektor Håkon Naasen Tandberg