Kristendom, religion, livssyn og etikk 1: 1.-10. trinn. Kompetanse for kvalitet (30 studiepoeng)

Fakta om programmet

Studiepoeng:
30
Studiets varighet:
1 år
Studiestart:
Høst 2022
Undervisningsspråk:
Norsk
Studiested:
Nettbasert studium, deltid.
Åpner for søking:
Udirs søkerportal - 1.februar / HiØ - 1.mai
Ordinær søknadsfrist:
Udir søkerportal 1.mars / HiØ - 9. mai
Semesteravgift:
800

Er du lærer i grunnskolen og ønsker å utvikle din kompetanse i KRLE-faget?

Økt kompetanse i KRLE gir større forståelse for ulike livssynsretninger. Kunnskap bidrar til økt toleranse og bærekraft. Dette er i tråd med et arbeids- og samfunnsliv som i større grad bærer preg av kulturell- og religiøs mangfold.

Studiet er profesjonsrettet og praksisnært og vil trekke veksler på lærernes egen undervisningserfaring og undervisningskompetanse. Studiet er lagt opp slik at det er i tett dialog med den nye læreplanen i KRLE. Studiet er 100% nettbasert – du trenger derfor ikke komme til oss, vi kommer til deg!

Videreutdanningen tilbys på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet, innenfor den nasjonale satsningen Kompetanse for kvalitet. Direktoratet har etablert en finansieringsmodell som gir deg som lærer, mulighet til å kombinere jobb og utdanning. I perioden 1. februar – 1.mars kan du søke Utdanningsdirektoratet om støtte til videreutdanning. Søker som får tildelt støtte, må deretter søke om opptak til studieplass ved Høgskolen i Østfold. Les mer om satsningen på Udir sine nettsider (lenke).

Kontakt

Studieveileder: Anita Valla Tandberg

Telefon: +47 69 60 83 81

E-post: videre@hiof.no

Studieprogramansvarlig

HiØ VIDERE.
Prodekan: Kjersti Berggraf Jacobsen. Førsteamanuensis: Espen Schjetne. Førsteamanuensis: Andrew Thomas. Høgskolelektor: Håkon Naasen Tandberg.