Programmet tar ikke opp nye studenter

Jobb og videre studier (2011–2012)

Etter å ha bestått Systemisk familearbeid 1 (30 studiepoeng) ogSystemisk familiearbeid 2 (30 studiepoeng) er det en mastergrad som kan gi videre formell kompetanse.

Etter å ha bestått Systemisk familiearbeid 1 (30 studiepoeng) og Systemisk familiearbeid 2 (30 studiepoeng), kan de 60 studiepoengene innpasses i relevant bachelorgrad, eventuelt som nødvendig tillegg for opptak ved relevant masterutdanning.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 12. aug. 2020 04:03:03