Samfunnsfag, årsstudium

Fakta om programmet

Studiepoeng:
60
Studiets varighet:
1 år
Studiestart:
Høst 2020
Undervisningsspråk:
Norsk
Studiested:
Halden
Åpner for søking:
1. februar
Ordinær søknadsfrist:
15. april
Semesteravgift:
NOK 600

Er du interessert i skolefaget samfunnsfag? Er du nysgjerrig på verdens og Norges historie og geografi, hvordan samfunnet endrer seg, hva som endrer seg, og ikke minst hvorfor?

Årsstudiet i samfunnsfag vil gi deg verktøy og kunnskap til å finne svarene på disse spørsmålene.

Årsstudiet er delt inn i emner som er knyttet til fagområdene historie, geografi og samfunnskunnskap. Studiet vil gi deg en bred forståelse for samspillet mellom mennesker, samfunn og natur, og utvikle dine analytiske evner i samfunnsvitenskapelige spørsmål. Studiet vil gi deg både faglig fordypning i fagområdene og kunnskaper om hvordan du formidler kunnskap til elever i undervisningen. Læringen foregår gjennom forelesninger, gruppearbeid, selvstudier og utflukter.

Kontakt

Studieprogramansvarlig
Avdeling for lærerutdanning,
Studieleder Jarl Hagen