Programmet tar ikke opp nye studenter

Jobb og videre studier (2019–2022)

Med fullført og bestått bachelorgrad i ingeniørfag - industriell design er kandidaten kvalifisert for videre master- /sivilingeniørstudier (2 år) i inn- og utland. Hvilke mastergradsutdanninger man kvalifiserer for, avhenger av valgte emner innen bachelorutdanningen. Kandidatene kvalifiserer ikke direkte for opptak til HiØs "Master in Green Energy Technology", men må ta valgemnet IRM34513 Avanserte materialer i 5.semester og i tillegg IRM20513 Termodynamikk for å kvalifisere for opptak til studieretningen "Materials for Energy Technology". For å kvalifisere for studieretningen "Smart Energy Technology" trenger man kun emnet IRE10517/IRE10521 Elektriske kretser i tillegg til den fullførte bachelorutdanningen i industriell design.

Kandidaten kan søke stillinger innen design- og/eller ingeniørfag og lykkes innen et bredt spekter av spennende jobber, både i privat næringsliv og offentlig sektor. Designingeniører fra Høgskolen i Østfold jobber i dag i anerkjente bedrifter som Aker Solutions, Eker Design, Slåttland, Bartec Pixavi, EGGS Design, Halogen og i statlige institusjoner som Universitetet i Oslo og Forbrukerrådet.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 1. des. 2022 03:18:49