Teknologistøttet læring (30 studiepoeng)

Fakta om programmet

Studiepoeng:
30
Studiets varighet:
1 år
Studiestart:
Høst 2022
Undervisningsspråk:
Norsk
Studiested:
Nettbasert
Åpner for søking:
1. februar
Ordinær søknadsfrist:
1. mars
Semesteravgift:
NOK 800

Ønsker du å utvikle din profesjonsfaglige digitale kompetanse og bli en bedre nettpedagog? I studiet Teknologistøttet læring vil du lære å kombinere pedagogikk, didaktikk, fagkunnskap og digitalisering, slik at du blir trygg på å integrere teknologi i din egen nettundervisning. 

Studiet består av to emner, som også kan tas hver for seg, hvis du heller ønsker det. Les mer under Om studiet

Kontakt

 

Studieveileder: Anne-Marit Brække 

Telefon: +47 69 60 81 48

E-post: studier@hiof.no

Studieprogramansvarlig

Fakultet for lærerutdanninger og språk.
Instituttleder Espen Langbråten Wilberg