Tingenes internett og sanntidssystemer (5 studiepoeng)

Fakta om programmet

Studiepoeng:
5
Studiets varighet:
½ år
Studiestart:
Ikke opptak 2022

Ikke opptak i år.

Tingenes Internett og sanntidssystemer (5 studiepoeng) er et åpent studietilbud med oppstart i januar 2022. Det er valgfritt om deltakere ønsker å ta eksamen i emnet eller om de vil ha et kursbevis ved fullført kurs, se opptak.

Fullstendig emnebeskrivelse finner du her.

Emnet vil gi en introduksjon til Tingenes internett og sanntidssystemer slik at bedriftene kan få en bedre forståelse for teknologien for digitalisering av industri og næringsliv. Emnet gir grunnleggende kunnskap om maskinvare og programvare brukt for digitalisering og understøttes av konkrete industrielle erfaringer både fra lokale bedrifter og store internasjonale konsern.

Målgruppe er ansatte og ledere i små og mellomstore bedrifter som ønsker å få bedre forståelse for teknologien for digitalisering av industri og næringsliv. 

Tingenes internett består av sensorer og aktuatorer som kan bidra til at operasjoner som tidligere måtte utføres utelukkende av mennesker, nå kan like godt eller bedre utføres urørt av menneskehender. Teknologien er overalt, vi ser at byer blir smartere, hjem blir sikrere, biler blir selvkjørende og industrien blir i høyere grad automatisert og sammenknyttet. Emnet gir innsikt i denne teknologien og hvordan vi kan nyttiggjøre oss den uten å bli slaver av teknologien.

Emnet sikter på å gi deltakerne underlag for å bidra mer effektivt til digitalisering innen egen bedrift. Emnet inneholder forelesninger og videoer om basisteknologien og presentasjoner av eksisterende avansert teknologi fra bedrifter som utvikler eller har tatt i bruk teknologien.

Vi presenterer resultater fra et par av de største europeiske forskningssatsinger innen digitalisering som Høgskolen i Østfold deltar i (Productive4.0 og Arrowhead Tools). Hver av disse prosjektene har omtrent 100 partnere i Europa og det samlede budsjettet for hver av prosjektene er ca 1 milliard kroner.

 

Hør fagansvarlig, Einar von Krogh, beskrive studiet nærmere i video nedenfor:


Det tas forbehold om tilstrekkelig antall studenter for at studiet kan settes i gang.

For nåværende studenter

Kontakt

Studieveileder: Ahmet Emini

Telefon: 69608095

E-post: videre@hiof.no

Studieprogramansvarlig

HiØ VIDERE