Programmet tar ikke opp nye studenter

Bachelorstudium i vernepleie, deltid

Fakta om programmet

Studiepoeng:
180
Studiets varighet:
4 år
Studiestart:
Ikke opptak 2018
Undervisningsspråk:
Norsk
Studiested:
Høgskolen i Østfold, studiested Fredrikstad, Avdeling for helse og velferd.
Ordinær søknadsfrist:
Ikke opptak i år

En profesjonell bistandsyter for folk med ulike funksjonsvansker er en passende beskrivelse av vernepleieren. Du veileder og støtter brukerne i arbeidet med å mestre sin egen hverdag og beherske nye oppgaver. Vernepleieren tilrettelegger brukerens nære omgivelser, og er ofte brukers stemme utad. Slik bidrar du til økt selvstendighet og livskvalitet for brukerne.

Vernepleierfaglig arbeid lærer du gjennom en kombinasjon av teoretiske og praktiske studier. Teorien består av fire hovedtemaer: Miljøarbeid, habiliterings- og rehabiliteringsarbeid, helsefaglige emner, psykologiske og pedagogiske emner samt samfunnsvitenskapelige og juridiske emner.

Undervisningsmetodene veksler mellom forelesninger, arbeid i seminargrupper, arbeid i basisgrupper og individuell ferdighetstrening i de praktiske studiene. Du må selv delta aktivt i undervisningen og på den måten utvikle dine verdinormer, holdninger, evne til innlevelse og evne til samspill.

Bachelor i vernepleie deltid er organisert slik at studiet som vanligvis gjennomføres i løpet av 3 år, gjennomføres over 4 år. Studiet er samlingsbasert med samlinger annenhver uke á 2 og/eller 3 dager. Studentene må beregne 30 timers studieinnsats i uken. Noe av undervisningen vil foregå som fleksible nettbaserte studier.  

Det er 4 praksisperioder i studiet og alle foregår på fulltid (30 timer pr. uke). Totalt utgjør praksis 36 uker over 4 år. 3 av praksisperiodene er på 8 uker, en er på 12 uker. Det gis mulighet for at en av praksisperiodene kan gjennomføres på egen arbeidsplass, men dette må vurderes individuelt.

Alle studenter skal levere politiattest ved studiestart. Politiattesten må ikke være eldre enn 3 måneder, som nevnt i forskrift om opptak til høyere utdanning, kapittel 6.

 

For nåværende studenter

Kontakt

 

 

 

Studieveileder Nina Buskoven

Telefon +47 696 08 899

Epost studier@hiof.no

Studieprogramansvarlig
Fakultet for helse, velferd og organisasjon