Jobb og videre studier (2019–2020)

Studiet gir kompetanse for alle som kommer i kontakt med vold i nære relasjoner innen ulike deler i helse- og sosialsektoren. Det kan også være relevant for andre som kommer i kontakt med mennesker som er berørt av vold i nære relasjoner som for eksempel lærere, barnehageansatte, politi, advokater eller jurister.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 18. okt. 2019 19:36:28