Vold i nære relasjoner, videreutdanning (30 studiepoeng)

Fakta om programmet

Studiepoeng:
30
Studiets varighet:
1 år
Studiestart:
Høst 2021
Undervisningsspråk:
Norsk
Studiested:
Fredrikstad
Åpner for søking:
1. februar
Ordinær søknadsfrist:
1. mars
Semesteravgift:
NOK 600

Videreutdanningen «Vold i nære relasjoner» handler om vold  i nære relasjoner på individ, gruppe, og samfunnsnivå, med perspektiver på både behandlingstiltak og forebyggende arbeid. Studiet har særlig fokus på barn som utsettes for eller opplever at andre i hjemmet utsettes for vold. Denne formen for vold skiller seg fra annen vold fordi den ofte bryter med vårt bilde av hjemmet som en trygg arena.

Kontakt

Studieveileder Tina Cathrine Smith         

Telefon: +47 696 08 094

E-post: studier@hiof.no

Studieprogramansvarlig
Fakultet for helse, velferd og organisasjon,
undervisningsleder Hege Simensen.