Opptak

Bachelor eller tilsvarende utdanning på minimum 180 studiepoeng.