Programmet tar ikke opp nye studenter

Psykisk helsearbeid, videreutdanning (60 studiepoeng)

Fakta om programmet

Studiepoeng:
60
Studiets varighet:
2 år
Studiestart:
Høst 2016
Undervisningsspråk:
Norsk
Studiested:
HiØ, studietsted Fredrikstad (Kråkerøy). I tillegg kommer nærmere angitt praksissted.

For nåværende studenter

Kontakt

Studieprogramansvarlig

Avdeling for helse og velferd