Big Data Analytics (15 studiepoeng)

Generelt om studiet

Information about this course in English.

Ønsker du å øke din kompetanse i metoder for å analysere store mengder data? Samfunnet er og blir, i større grad digitalisert; flere av våre aktiviteter foregår på digitale arenaer. I følge IBM er 90% av tilgjengelig data i verden i dag skapt i løpet av de siste 2 årene. Det er som følge av den enorme mengden data at Big Data fester grepet og vurderes som en av de aller viktigste kompetansene en bedrift må ha for å kunne opprettholde og øke konkurransekraften i næringslivet de nærmeste årene.

Samtidig som mengden data øker i voldsom takt er det desto viktigere å kunne kategorisere, tilrettelegge eller kode data slik at det passer for dataanalyse. Studiet gir deg kunnskap om behandling og analyse av store mengder data. Innsikt fra big data vil kunne føre til bedre beslutninger, bedre konkurransekraft, optimering av drift, hindre og avdekke svindel og kapitalisering på helt nye forretningsområder.

Ingen bransjer, klynger eller bedrifter vil være upåvirket av utviklingen innenfor big data. De som evner å bygge opp kompetanse, systemer og aktiv bruk av big data i egen forretningsvirksomhet raskt nok vil kunne hente ut store konkurransefortrinn.

Undervisningen foregår på engelsk og vil veksle mellom forelesninger, veiledning, prosjektarbeid og individuelt studiearbeid. Studiet går over ett semester med fire 2-dagers studiesamlinger på dagtid, totalt 8 dager. Det betyr at du kan kombinere jobb og studier.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Sist oppdatert: 29.11.2017 09:34

Videre utdanning

Ønsker du ytterligere kompetanse innen dataanalyse, kan du søke deg til bachelorstudium i informatikk - design og utvikling av IT-systemer eller masterstudium i Applied Computer Science ved Høgskolen i Østfold, avhengig av din utdanningsbakgrunn.

Yrkesmuligheter

Personer med kompetanse innenfor analyse av store datamengder vil i et økende digitalisert samfunn bli svært ettertraktede ressurser.

Studieinfo

Studiepoeng
15 studiepoeng
Varighet
Deltid, 1 semester
Semesterstart
Høst 2017
Språk
Engelsk
Studiested
Halden
Studieavgift
NOK 20 100
Semesteravgift
NOK 600
Åpner for søking
15.mars
Ordinær søknadsfrist
31. mai

Kontakt oss for mer informasjon

Studiets studieveileder er Ahmet Emini

Ahmet Emini

Tlf
69 60 80 00 - Spør etter Ahmet.
E-post
Studier ved HiØ Videre

Søk studiet

Søk her

Aktuelt om studiet