Norsk, påbyggingsstudium (30 studiepoeng)

Generelt om studiet

Norsk påbygging gir studentene solid faglig basis for å undervise i norsk i grunnskolen og i den videregående skolen. Studiet tar også sikte på å utvikle en faglig solid norsklæreridentitet hos den enkelte student.

Innholdet i norsk påbygging:

Norsk påbygging består av to emner og er et fordypningsstudium knyttet til de fire fagområdene

De konkrete temaene som inngår i temastudiene i litteratur og språk blir presentert for studentene i god tid før studieåret begynner.

Organisering av studiet:

Norsk påbygging er nettbasert, med frivillige samlinger.
Tre ganger i semesteret blir det holdt todagers-samlinger på studiested Halden, der fagstoffet blir bearbeidet og utdypet. Resten av undervisningen vil være nettbasert – blant annet med nettmøter, deling av skjermopptak og opptak av forelesninger, diskusjonsforum, og andre skriftlige og muntlige arbeidsformer som kan gjennomføres digitalt.

Det blir gitt opplæring i de verktøyene som skal brukes, og tekniske spesifiseringer og krav blir klargjort og informert om før semesterstart.

 

Opptakskrav

Bestått årsstudium i norsk, eller tilsvarende utdanning på minimum 60 studiepoeng.

Sist oppdatert: 19.12.2016 10:33

Videre utdanning

Studenter som har en bachelorgrad og inkludert eller i tillegg Norsk årsstudium (alt. Norsk 1 og Norsk 2) og Norsk påbyggingsstudium, vil normalt kvalifisere for opptak til masterstudium i norsk/nordisk, for eksempel Masterstudium i norsk i skolen ved Høgskolen i Østfold.

Yrkesmuligheter

Norsk påbyggingsstudium er først og fremst innrettet mot arbeid som norsklærer. Sammen med lærerutdanning og annen forutgående utdanning i norsk, gir studiet solid kompetanse for arbeid som norsklærer i grunnskolen og den videregående skolen.

Studieinfo

Studiepoeng
30
Varighet
Ett studieår/to semestre
Semesterstart
Høst 2017
Språk
Norsk
Studiested
Halden
Semesteravgift
NOK 600
Åpner for søking
1. februar
Ordinær søknadsfrist
1. mars

Kontakt oss for mer informasjon

Tlf
69215000 - Spør etter studieveileder for studiet.
E-post - Velg passende studiested/enhet

Søk studiet

Søk herright


Søking åpner 1.februar.

Aktuelt om studiet