Timeplaner - Avdeling for helse og velferd

Studieprogram Kull 2018 (oppstart 18H) Kull 2017 (oppstart 17H) Kull 2016 (oppstart 16H) deltid
Bachelorstudium i barnevern Timeplan Timeplan Timeplan  
Bachelorstudium i sykepleie, klasse A Timeplan Timeplan Timeplan  
Bachelorstudium i sykepleie, klasse B Timeplan Timeplan Timeplan  
Bachelorstudium i sykepleie, klasse C Timeplan Timeplan Timeplan  
Bachelorstudium i sykepleie, klasse D Timeplan Timeplan Timeplan  
Bachelorstudium i sosialt arbeid Timeplan Timeplan Timeplan  
Bachelorstudium i arbeids- og velferdsfag Timeplan Timeplan Timeplan  
Bachelorstudium i vernepleie, heltid Timeplan Timeplan Timeplan 3.år Vernepleie, deltid
Master i avansert sykepleie Timeplan Timeplan    
Master i samordning av helse- og velferdstjenester Timeplan Timeplan    
Master i psykososialt arbeid Timeplan Timeplan Timeplan  
Akuttsykepleie Timeplan    
Anestesisykepleie Timeplan    
Intensivsykepleie Timeplan    
Operasjonssykepleie Timeplan    
Tiltak mot seksulle overgrep mot barn Timeplan    
Brukermedvirkning, innovasjon og velferdsteknologi-juridiske rammer Timeplan    
Psykisk helse hos barn, ungdom og unge voksne Timeplan    
Arbeidsinkludering og Supported Employment Timeplan oppstart V19 Timeplan oppstart H18  
Helserett og saksbehandling Timeplan    
Tverrfaglig psykososialt arbeid med barn og unge Timeplan      
Paramedic   Timeplan    
Publisert 11. des. 2018 10:31 - Sist endret 29. mars 2019 14:58