Kontaktinformasjon for utveksling

Høgskolen i Østfold

Postboks 700
1757 Halden
Tlf.   69 60 80 00
E-post: international@hiof.no 

Erasmuskode: N HALDEN02
Erasmus University Charter: 101014057-HIOF - ECHE-LP-2020

Internasjonalt team:

Seniorrådgiver
Ellen Høy-Petersen
Tlf. 69 60 80 13
E-post: ellen.hoy-petersen@hiof.no

Rådgiver
Laila Fagerdal
Tlf. 69 60 82 59
E-post: laila.fagerdal@hiof.no

Rådgiver
Rebecca Norvang
Tlf. 69 60 83 88
E-post: rebecca.norvang@hiof.no 

Internasjonale koordinatorer på avdelingene

Avdeling for helse og velferd:

Avdeling for informasjonsteknologi:

Robert Roppestad, Høgskolelektor, 69 60 83 35, robert.roppestad@hiof.no

Avdeling for ingeniørfag:

Avdeling for lærerutdanning:

Gunhild Brænne Bjørnstad, Førstelektor, 69 60 82 42, gunhild.b.bjornstad@hiof.no

Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag:

Akademi for scenekunst

Publisert 16. juni 2018 21:07 - Sist endret 17. sep. 2021 08:54