Bytte av emner og ny faglig forhåndsgodkjenning

Husk å søke om ny faglig forhåndsgodkjenning dersom du ønsker å bytte emner like før eller like etter studiestart ved lærestedet i utlandet.

Årsaken til endringene kan være:

  • At emnetilbudet ved lærestedet i utlandet ikke er klart før avreise
  • At emnetilbudet ble endret etter ankomst ved lærestedet i utlandet
  • Uforutsette timeplankollisjoner
  • At lærestedet i utlandet mener du ikke oppfyller krav til forkunnskaper (prerequisites) på emner

Dersom lærestedet i utlandet trenger dokumentasjon utover karakterutskrift på engelsk i forbindelse med krav til forkunnskaper på emner, kan du vise til emnebeskrivelser på engelsk ved HiØ eller kontakte studieleder på avdelingen for dokumentasjon.

Søk faglig forhåndsgodkjenning ved å sende følgende oversikt til fagansvarlig per e-post med kopi til international@hiof.no:

  • Emnekode
  • Emnenavn
  • Antall studiepoeng
  • Lenke til emnebeskrivelse (evt. kopier emnebeskrivelsen inn i e-posten)

I samme e-post må du opplyse om hvilke endringer du har foretatt når du søker ny faglig forhåndsgodkjenning.

Dersom du trenger hjelp til å finne nye emner, kan du kontakte kontaktperson ved lærestedet i utlandet.

Se ytterligere informasjon om faglig forhåndsgodkjenning.

Publisert 30. sep. 2020 15:05 - Sist endret 23. okt. 2020 16:49