Dropbox

Hva er Dropbox?

Med en Dropbox-konto får du et område på en Dropbox-server der du kan oppbevare data. Du kan enkelt dele data med andre, men også oppbevare data som bare du skal se. For deling og samarbeid.

Har 1 TB lagringsplass og er tilgjengelig overalt det er nett.

Hvem får tilgang til Dropbox?

Høgskolen i Østfold har et begrenset antall lisenser og er først og fremst tiltenkt de som har dokumentert behov for å jobbe med forskningsprosjekt og andre samarbeidsprosjekter.

Hvordan får du tilgang til Dropbox?

Ta kontakt med nærmeste leder som sender bekreftelse til itvakt@hiof.no

Hvordan ta i bruk Dropbox?

Dropbox har en egen applikasjon du kan laste ned til maskinen din. Du får da en Dropbox-mappe på maskinen der du kan lagre dokumenter og andre filer du vil skal være tilgjengelig på din Dropbox-konto. Denne mappen blir synkronisert med Dropbox, så alt du legger der, vil også finnes på din Dropbox. Husk at du enkelt kan dele mapper med andre, så pass på at hvor du legger filer. Legger du inn en fil i en delt mappe, får de du deler mappen med, tilgang til filen. Ønsker du ikke at andre skal få tilgang til et dokument eller en fil, legger du det i en mappe som ikke er delt.

Du kan laste ned fra Dropbox-kontoen din på nett ved å åpne en nettleser, gå til dropbox.com, og logge deg på ved å angi din hiof e-postadresse. Gå til Innstillinger/Settings øverst til høyre i vinduet, og velg Install. 

Hvilke data kan lagres i Dropbox?

Dropbox er ment for å lagre jobbrelaterte filer og data. Informasjon som kan eller skal være tilgjengelig for alle uten særskilte tilgangsrettigheter.

Merk at selv om noe av denne informasjonen skal være tilgjengelig for alle, skal likevel informasjonens integritet sikres ved at kun personer og brukere med riktige rettigheter har tilgang til å endre informasjonen. Merk også at selv om informasjonen kan være åpen, er det ikke fritt frem å velge hva du gjør med den.

Dette er i utgangspunktet informasjon som ikke er åpen for alle. I lover eller annet regelverk er det ingen krav om at informasjonen skal være åpen. Dette er altså all informasjon som ikke er klassifisert som åpen, fortrolig, eller strengt fortrolig.

Informasjonen må ha en viss beskyttelse og kan være tilgjengelig for både eksterne og interne, med kontrollerte tilgangsrettigheter. Denne klassen benyttes dersom det vil kunne forårsake en viss skade for institusjonen, eller samarbeidspartner hvis informasjonen blir kjent for uvedkommende. Informasjonen har kun relevans for eller er innrettet mot en begrenset brukergruppe enten ved høgskolen eller ved institusjoner og organisasjoner høgskolen har samarbeid med.

Eksempler på slik informasjon kan være:

  • enkelte arbeidsdokumenter
  • informasjon som er unntatt offentlighet
  • mange typer av personopplysninger
  • karakterer
  • studentarbeider
  • eksamensbesvarelser
  • upubliserte forskningsdata og –arbeider
Publisert 25. jan. 2021 16:27 - Sist endret 18. aug. 2021 12:34