English version of this page

Programvare og tjenester

Oversikt over tjenester og verktøy ved HiØ. Se rutine for IT-anskaffelser hvis du har behov/ønsker for nye tjenester eller verktøy. 

Autodesk (For ingeniørfag og informasjonsteknologi)

Autodesk tilbyr gratisversjoner av mange av sine programmer. Du kan laste ned Maya, Autocad m.fl.


Canvas

Canvas er læringsplattformen som brukes av studenter og ansatte ved HiØ


EndNote

EndNote brukes for å håndtere referanser på en profesjonell måte i dine skriftlige arbeider. For å laste ned EndNote trenger du brukerkonto fra HiØ.


Google-konto

Enkelte kurs bruker ulike Google-tjenester i undervisningen, og det er derfor opprettet en brukerkonto som er koblet til studenter og ansatte sin FEIDE-bruker.


Granta (For ingeniørfag)

Granta installeres fra HiØs programområde.


Jetbrains (For informasjonsteknologi)

Jetbrains har en rekke utviklingsverktøy for bl.a. Java, C/C++, Python, PHP og Javascript. Dette er gratis for studenter og ansatte ved Høgskolen i Østfold så lenge man registrerer seg med sin e-postadresse ved HiØ.


MATLAB

MATLAB er et omfattende matematikkprogram med eget scriptspråk. Med MATLAB kan man manipulere matriser, plotte funksjoner og data, opprette brukergrensesnitt mm. Programmet er et av de mest brukte matematiske programvarene blant ingeniører.


Microsoft Teams

Microsoft Teams er en samhandlingsplattform som kan brukes til elektroniske møter, gruppearbeid, undervisning i små grupper, fjernhjelp, fildeling og chat. Det er tilgjengelig både for studenter, ansatte og eksterne.


Nettskjema

Nettskjema er Høgskolens verktøy for spørreundersøkelser, påmeldinger og innsamling av data på en sikker måte.


Nettskjema diktafon app for mobil (Lydopptak)

Nettskjema diktafon app for mobil er en app for opptak av intervjuer og annet sensitivt materiale, der opptaket håndteres på en sikker måte.


Ninite

Mange gratisprogram kan lastes ned via Ninite. Der er det nettlesere, program for video, lyd og bilde og mye mer nyttig.
Det meste av den pedagogiske programvaren som brukes av studenter og ansatte på avdeling for lærerutdanning finnes her.


Office365

Med Office365 kan du lagre dine filer i OneDrive og bruke Office-pakka lokalt eller i skyen. Studenter leser også sin epost i Office 365.


PDF Creator

Program som brukes for å flette sammen ulike dokumenter til ett PDF-dokument. Lastes ned fra ninite.com


Safe Exam Browser

Safe Exam Browser brukes ved gjennomføring av digital eksamen. Programmet lastes ned via DEMO-eksamen ved å logge inn på Inspera.

Gå til hiof.inspera.com

XMLSpy

Høgskolen i Østfold er Education Partner med Altova. Studenter og ansatte har derfor fri tilgang til bl. a. XMLSpy til bruk i undervisning


Zoom

Verktøy for nettundervisning med lærer, gruppearbeid, webinarer og muntlig arbeidskrav. Det kan også anvendes til muntlig eksamen. Lenke til Zoom finner du i ditt emnerom i Canvas.