English version of this page

Retningslinjer og skjemaer

Levetid for en brukerkonto

Man har sin brukerkonto så lenge man er student eller ansatt.

I henhold til personvernforordningen (GDPR) har vi ikke lov til å oppbevare e-poster eller filer for studenter eller ansatte som har sluttet hos oss. Derfor slettes alle data når man ikke lenger er student eller ansatt.

Studenter har en utvidet karantenetid på 90 dager fra de er registrert som ferdig med et studie hos oss til å hente ut sine data før konto stenges og alle data slettes. Dette både for å sikre at studentene får tilgang til tilbakemeldinger på eksamen osv, men også for at de ikke skal miste data dersom de starter opp på nytt studie påfølgende semester. 

For ansatte stenges konto umiddelbart, men data tas vare på i 90 dager.


Andre retningslinjer:

Skjemaer

Publisert 11. mai 2018 09:33 - Sist endret 15. sep. 2022 10:20