Jeg er leder/saksbehandler

Her finner du informasjon og gjeldende retningslinjer for behandling av personopplysninger i saksbehandling og andre administrative oppgaver ved HiØ.

Innhold

Administrative ledere

Her gis en beskrivelse over ansvar og rutiner den enkelte leder for personvern ved HiØ. 

1. Ved innkjøp/bruk av nye tjenester/app'er/systemer

Hva skal gjøres før innkjøp eller bruk 

 

1.2 I løpet av perioden for bruk av tjenesten/app'en/systemet

 

 

Kontaktpersoner

Beredskaps- og sikkerhetsansvarlig (CSO):

- Lars Erik Aas

Personvern- og informasjonsrådgiver:

- Line Mostad Samuelsen

Personvernombud:

- Martin Gautestad Jakobsen