Rutiner og retningslinjer for digital undervisning

Digital undervisning kan tilby studentene aktive læringsformer, og kan både være den primære eller en supplerende arena for læringsfremmende aktivitet for våre studenter. 

Ved digital undervisning innhenter og lagrer HiØ ofte personopplysninger til både studenter og ansatte. Her finner du Høgskolens rutiner og regelverk for fjernundervisning.

Planleggingsfasen før undervisningen skjer

Før du bestemmer deg for å benytte lyd- og bilde i din undervisning må du vurdere:

  • Skal lyd- og bilde kun inkludere deg som foreleser, eller skal også andre personer (studenter mv.) være med i opptakene.
  • Skal det gjøres opptak og hva skal jeg oppnå med å gjøre opptak?

Når det er bestemt at hele eller deler av undervisningen skal være digital, skal emnet du er ansvarlig for meldes. Alternativt sørger du for at studieleder melder dette emnet. Dette gjøres her:

Digital undervisning 2020

Retten til å bli glemt

Det er viktig å være klar over at alle personer hvis HiØ lagrer personopplysninger om, har en rekke rettigheter. Blant annet kan de hevde sin rett til å protestere på HiØ's behandling, og rett til å kreve sine opplysninger slettet helt eller delvis mv. Du må være forberedt på å håndtere slike saker selv sammen med nærmeste leder, eller henvise sakene til Personvernombudet ved HiØ.

Du som underviser kan motta slike krav fra studentene eller andre. Slike krav skal behandles på en spesifikk måte innen korte frister. Kontakt personvernombudet, forskningsenheten eller dekan snarest ved mottak av slike krav.

Digitale verktøy

Høgskolen i Østfold tilbyr en rekke verktøy for digital undervisning. Se dem her

https://www.hiof.no/tjenester/it/lyd-video/

Kontakt

Finn ut hvem du skal kontakte for å få hjelp.