Utstyr for undervisning SimFredrikstad

Nedenfor finner du en oversikt over undervisningsutstyr i SimFredrikstad. Oversikten er ikke komplett.

Melde inn ønsker om innkjøp av nytt undervisningsutstyr.

Ønsker om innkjøp sendes til Inger Hjelmeland og Marian Bringa Arntsen.